Vi er et frittstående eiendomsutviklingsselskap etablert i 1960.

OM EIENDOMSSANERING

Vår historie

Eiendomsanering A/S er et frittstående eiendomsutviklingsselskap etablert i 1960. Selskapet har siden etablering gjennomført større og mindre byfornyelsesprosjekter i Oslo. Siden 2000 har selskapet hovedsakelig hatt sin virksomhet i Vestfold. Vi er en liten organisasjon med et aktivt styre. Dessuten har vi et nært samarbeid med de beste arkitekter og konsulenter innen dagens byggeri.

Eiendomsanering A/S arbeider rasjonelt, er meget fleksibel og kan ta hurtige avgjørelser noe som kommer kundene våre til gode.

Sammen med våre samarbeidspartnere streber vi etter å levere produkter av beste kvalitet.

Vi driver hovedsakelig prosjekter i egen regi, men samarbeider også med grunneiere.

Vi skal forbedre livskvaliteten til alle våre kunder.