Rehabilitert, 11 leiligheter og 2 hybler (1968)

Ullevålsveien 53