60 enheter fordelt på leiligheter, ene-, tomanns- og firemannsboliger (2000)
38 enheter fordelt på ene-, tomanns- og firemannsboliger (2005)
6 leiligheter (2007)
86 hyttetomter - 53 solgt (2017).
Mer info kommer (2018)

Risøyodden / Risøystranda / Måkeveien / Jahrehagen / Stavern Kanal