Kontorer for Oslo kommune (1987/88)Hovedkontor for Oslo Sporveier - Samfundshus og ungdomssenter. Forretninger i U-etasje (1968)
Kontorer for Bokreditt-Kjøpekort A/S. Bensinstasjon for Texaco Oil A/S (1987)
Kontorer for Oslo Folkeregister, Oslo Ligningsvesen, Kommunerevisjonen, Tannlegesjefen, samt A/S Eiendomsanering. Oslo Samvirkelag har forretning i U-etasjen (1976)
Tøyen Postkontor i 1. etasje. Kontorer for Eiendomsanering Prosjekt A/S i 2. etasje (1977)
Kontorer for Oslo Ligningsvesen. Forretninger i 1. og U-etasjen (1976)
50 leiligheter for Oslo kommune. Forretninger i 1. etasje (1975)
60 leiligheter for Oslo kommune (1977)
Kontorer for Universitetsforlaget (1980)
70 leiligheter for Oslo kommune (1979)
Garasjeanlegg, Oslo Tannlegevakt og Driftsentralen for Tøyen Sentrum (1977)
35 leiligheter for Oslo kommune (1979)
10 leiligheter (1981)
96 leiligheter for Studentsamskipnaden (1979)

Økernveien 9- Tøyen sentrum / Økernveien 11-13 / Kjølberggata 31 / Hagegata 23 / Hagegata 27 / Hagegata 28 / Hagegata 29 / Hagegata 30 / Hagegata 31 / Kolstadgata 1 / Kolstadgata 7 / Kolstadgata 16 / Kolstadgata 18 / Gruegata 15 – Tøyen vest / Gruegata 22 – Tøyen vest / Jens Bjelkesgate 60 – Tøyen Vest