Utbedring av boligblokk - 14 leiligheter. Forretninger i 1. etasje (1984)

Enebakkveien 32